Cykloplatforma Slovenska

Cykloplatforma pomáha organizáciám a ľuďom, aktívnym v rozvoji bicyklovania na Slovensku. Jej cieľom je zlepšovanie podmienok pre cyklistickú dopravu, cykloturistiku, rekreačnú, horskú a trailovú cyklistiku. Slúži na výmenu skúseností a poznatkov, na koordináciu aktívít, na vzájomné informovanie sa a na obhajovanie záujmov bicyklovania na Slovensku.