Občianske združenie Cykloplatforma Slovenska

Združenie vzniklo v roku 2019. Členmi združenia sú organizácie, ktoré sú aktívne v rozvoji bicyklovania na Slovensku, podporujú ho a podieľajú sa na ňom. Združenie sa zameriava na cyklodopravu, cykloturistiku, horskú, rekreačnú a trailovú cyklistiku.

Ciele združenia sú v stanovách navrhnuté nasledovne: V záujme rozvoja občianskej a demokratickej spoločnosti a v záujme zlepšovania kvality života je cieľom činnosti združenia rozvoj bicyklovania ako spôsobu

  • bezpečnej a udržateľnej dopravy osôb a tovaru;
  • udržateľného cestovného ruchu;
  • kvalitného trávenia voľného času obyvateľstva;
  • zlepšovania zdravotného stavu obyvateľstva;
  • rozvoja spolupráce a komunikácie rôznych sektorov spoločenského života;
  • spoločenského, ekonimického a environmentálneho rozvoja Slovenska a jeho regiónov.

Poslaním združenia je činnosť servisnej platformy, ktorú jej členovia využívajú pre výmenu skúseností a poznatkov, vzájomné informovanie sa, koordináciu činnosti a pre spoluprácu s orgánmi a organizáciami na národnej úrovni.

Hlavné aktivity združenia sú v závislosti na kapacite a na zdrojoch nasledovné:

Hlavné aktivity združenia

Stanovy OZ Cykloplatforma Slovenska

Ak máte zaujem stať sa členom združenia Cykloplatforma Slovenska, ozvite sa nám!