Kontakt

Cykloplatforma Slovenska, o.z.
c/o Nadácia Ekopolis
Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 52600262
Štatutár: Ján Roháč